HAVUZLAR

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

0282 692 60 38

İŞİTME NEDİR?

İnsan, beş duyusu vasıtasıyla algılayabildiklerini beyninde yorumlayarak anlamlandırır. İşitme duyusu da insanın çevresini algılamasına yardımcı olan, çevresindeki canlılarla iletişimini sağlayan bir duyudur.

İşitmenin gerçekleşebilmesi için;

a)       Sesin olması,

b)       Sesin kulağa ulaşması,

c)       O sesin insan kulağının alabileceği frekans ve şiddet  sınırları içinde olması,

d)       Sesin kulaktaki dış, orta ve iç bölümleri aşması,

e)       Sesin işitme merkezine ulaşması ve merkezce algılanması gerekmektedir.

Bu işlevlerden birinin aksaması işitme yetersizliğini ortaya çıkarabilmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Konuşmalarda  ve diğer seslerde belirgin bozukluk

Söylenenleri anlamakta güçlük çekmek

Söylenenlerin birkaç kez tekrarlanmasını istemek

Televizyonun ve radyonun sesini fazla açmak

Toplu konuşmalardan çekilmek uzaklaşmak

Konuşurken sürekli yüze bakma arkadan seslenildiğinde duymakta zorluk çekme..

Bebeklerde seslere tepkisiz olma….

Nasıl Tanı Konur?

Bebeklerde doğar doğmaz yenidoğan ünitesinde yapılması gereken OAE ( Otoacoustic Emission ) testi dediğimiz iç kulağın aktivitesi hakkında fikir veren bir test vardır. Bu testi başarıyla atlatamayan bebek kontrol altına alınır ve eğer işitme kaybı saptandıysa işitme kaybı tanısı konur… Bu testi geçememesi bebekte kesin işitme kaybı vardır demek için yeterli değildir.

ABR-Baer testi ve buna ilave olarak EAİ(Elektro Akustik İmmitancemetre) yapıldıktan sonra kesin işitme kaybı vardır demek mümkün olur.

İşitme testleri, işitme kaybının tipi ve derecesi hakkında karar vermek için uzmanlarca yapılan testlerdir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

*İşitme kaybı olan bireylere uzmanlarca işitme cihazları önerilmektedir…

*Bazen kişilerde geçici işitme kayıpları meydana gelmektedir bu durumda da uzman doktor kontrolünde ilaçlar kullanılmaktadır..

*Bazı tür işitme kayıpların da da koklear implant takılarak tedavi youna gidilir.

Görünme Sıklığı Nedir?

İşitme problemi bir çok nedenle ortaya çıkabilmektedir bu nedenle hemen hemen her 3 biredyden biri işitme kaybı yaşayabilmektedir..aşağıda belirttiğim nedenler işitme kaybına yol açabilmektedir….

*Bazı ilaçlar

*Yaşlanma

*Kalıtım

*Yükses sese maruz kalma

*Ateşli hastalıklar

*Havale